MENU CLOSE

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych
pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy i system biletowy mamagathering.pl , prowadzony pod adresem
www.mamagathering.pl (dalej zwaną Witryną) przez własciciela strony: Fundacja MAMA G z siedzibą we Wrocławiu (53-446)
przy ul. Szczęśliwej 4/20 (dalej zwanego Sklepem Internetowym). Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu
zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z
Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Sklep
internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

– Dane osobowe Klienta lub osób działających w imieniu Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora
danych, w celu zawarcia i realizacji Umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne
dla realizacji Umowy Sprzedaży.
– Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Klientów.
– Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być
poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient
może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.
– Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta oraz że są prawdziwe, aktualne i kompletne.
– Klient niebędący osobą fizyczną gwarantuje, że jest uprawniony do udostępnienia Sprzedawcy danych osobowych
osoby go reprezentującej wobec Sprzedawcy, oraz że spełni obowiązki informacyjne względem tej osoby określone w
ustawie o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

 

JAKIE DANE ZBIERA SKLEP INTERNETOWY W SPOSÓB AUTOMATYCZNY PODCZAS
KORZYSTANIA Z WITRYNY?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach
cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i
przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z
Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i
zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu
zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe
pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po
zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy
login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików
cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie
problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z
której Państwo korzystacie.
Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez
administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą
obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z
której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem
mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich
jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL
strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies,w celu oceny
efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny
globalnego ruchu użytkowników Witryny.
Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”).
Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu
systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i
przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny
korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz
świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP
użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Google może również
przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te
informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi
przechowywanymi przez Google. Możesz zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w
Twojej przeglądarce internetowej, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich
funkcji Strony. Korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Google w
sposób i w celach określonych powyżej.
W przypadku, gdy źródłem odwiedzin danego użytkownika są kreacje reklamowe emitowane przez podmioty
współpracujące ze Sklepem w modelu rozliczeniowym CPA („Cost Per Action”), CPC („Cost Per Click”) lub CPS (“Cost
Per Sales”) tworzone są pliki cookies zawierające identyfikację sesji, a po ostatnim kroku składania zamówienia, dane o
jego numerze i kwocie są przekazywane do tych firm, jako niezbędne do celów rozliczeniowych.

Strona korzysta z Usability tools, serwisu analityki internetowej, która używa ciasteczek do przechowywania
informacji jak anonimowi, losowo wybrani użytkownicy przechodzą ze strony na stronę (w tym śledzone są ruchy myszy).
Można zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce internetowej.
Należy pamiętać, że usunięcie lub wyłączenie plików cookie może mieć wpływ na możliwość korzystania z serwisu.
Więcej informacji na stronie Pliki cookies.

JAKIE DANE ZBIERA SKLEP INTERNETOWY PODCZAS REJESTRACJI I DOKONYWANIA
ZAKUPÓW?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form
komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
– nazwisko i imię,
– adres,
– adres poczty elektronicznej,
– numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji
wskazanych powyżej celów.

Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej
możliwości. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W
celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu:
mamagatheringpl@gmail.com

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie
wykorzystywany w celach marketingowych / informacyjnych mamagathering.pl Zgoda może być cofnięta w każdym
czasie.