fbpx
MENU CLOSE

 

 

 

 

 

REGULAMIN plenerowego punktu opiekuńczego SeedlingsMAMA

 

 

 

1. SeedlingsMAMA jest plenerowym punktem opiekuńczym. Dzieci przebywają na świeżym powietrzu przez cały okres trwania umowy. Wyjątek stanowią takie warunki pogodowe, które to uniemożliwiają.

2. SeedlingsMAMA jest przeznaczone dla odpieluchowanych dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które wcześniej odbyły adaptację przedszkolną. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest objęcie opieką dziecka młodszego lub starszego.

 

1. W celu sprawowania opieki nad dziećmi SeedlingsMAMA (dalej nazywany także placówką) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, zapewniającą właściwą opiekę.

2. Zajęcia organizowane przez SeedlingsMAMA są dostosowane do wieku dzieci i ich stopnia rozwoju. Poziom zajęć jest dostosowany do indywidualnego poziomu i wieku dzieci, łączy zabawę i naukę oraz wspiera indywidualne predyspozycje dziecka.

 

 

4.1. SeedlingsMAMA będzie sprawować opiekę nad dziećmi przez 3 dni festiwalu.

1. SeedlingsMAMA jest czynny w godzinach 10.00-17.00 z godzinną przerwą obiadową ( 14.00-15.00) podczas której dziecko jest pod opieką rodzica.

 

1. Opieka sprawowana przez SeedlingsMAMA jest odpłatna.

2. Opłaty dokonywane są podczas zakupu karnetu.

3. Opłata jest równoznaczna z rezerwacją miejsca i nie podlega zwrotowi w razie nieobecności dziecka.

4. Wysokość opłaty za 3 dni:  90,00 zł

 

 

1. Podczas pobytu dziecka w placówce dziecko otrzymuje zdrową przekąskę oraz wodę.

2. Wyżywienie organizowane jest przez firmę Pepperminta Food Truck.

 

1. Dzieci chore nie powinny być przyprowadzane do placówki, ze względu na możliwość zarażenia innych dzieci.

2. W razie zauważenia niedyspozycji dziecka (np.: gorączka, uporczywa biegunka lub wymioty, mocny kaszel lub katar, kichanie) personel poinformuje niezwłocznie Rodziców/Opiekunów, którzy powinni odebrać dziecko z placówki.

3. Dziecku w placówce nie będą podawane żadne leki.

4. Rodzice są zobowiązani informować SeedlingsMAMA o wszelkich chorobach i problemach lub wymaganiach zdrowotnych dziecka, zarówno stałych i przewlekłych, jak i chwilowych. Za wszelkie niedogodności wynikłe z powodu nieprzekazania wymaganych informacji SeedlingsMAMA nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 

 

1. Leśne przedszkole będzie kontaktować się z rodzicami telefonicznie.

2. Rodzic może w każdej chwili przyjść do dziecka, jednakże dzieci będą przebywać na terenie wyznaczonym oraz spacerować w pobliskim lesie.

3. Dzieci zostaną wyposażone w komplet oznakowań informacyjnych w tym zawierających dane kontaktowe do rodziców, odpowiedzialnością rodziców jest dopilnowanie, żeby dzieci miały je na sobie każdego dnia.

 

1. Rodzice/Opiekunowie powinni zaopatrzyć dziecko w wygodne ubranie codzienne, obuwie zmienne, ubranie na zmianę, ubranie dostosowane do pogody (zestaw przeciwdeszczowy, kalosze, nakrycie głowy chroniące od słońca.