MENU CLOSE

PLIKI COOKIES

W celu świadczenia usług określonych Umową o Świadczeniu Usług przez Sprzedawcę, Sklep korzysta z technologii
przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu końcowym użytkownika
podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies).
Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej Sklepu służą przede wszystkim gromadzeniu przez Sprzedawcę
lub jego kontrahentów danych statystycznych o zachowaniu Klientów, liczbie Klientów oraz o sposobie korzystania przez
nich z zawartości Sklepu, a także wykorzystywania zgromadzonych danych do ulepszania jakości usług oferowanych
przez Sprzedawcę, polepszania asortymentu (Towarów) oraz kierowania do Klientów personalizowanych i
dopasowanych Treści.
Klient może określać warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji wskazanych w ust. 1 powyżej za
pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu
końcowym.
Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania technologii określonych w ust. 1 powyżej mogą negatywnie wpłynąć
na prawidłowość działania strony internetowej.