MENU CLOSE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane osobowe gromadzone przez naszą fundację są u nas bezpieczne. Nigdzie i nikomu ich nie udostępniamy poza podmiotami wskazanymi poniżej i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji określonych zadań związanych z Festiwalem Mama Gathering 2019

Administratorem Twoich danych osobowych jest fundacja  MAMA G z siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Szczęśliwa 4/20 , 53-446 Wrocław, KRS 0000737369

 

1.Informacje ogólne

 

Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu rejestracji uczestników na wydarzenia organizowane przez Fundację w ramach realizacji celów statutowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres konieczny do przeprowadzenia działań wynikających z prowadzonej inicjatywy czy projektu, nie dłużej niż przez 10 lat.

Osobie uczestniczącej przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

 

  1. Dla użytkowników sklepu online na stronie mamagathering.pl

 

Przez stronę internetową mamagathering.pl odbywa się zakup:

  • karnetów na Festiwal Mama Gathering 2019
  • biletów wstępu na Festiwal Mama Gathering 2019  
  • zajęciach Mamazone Festiwalu Mama Gathering 2019  
  • miejsc w Leśnym Przedszkolu Festiwalu Mama Gathering 2019  
  • miejsc w Leśnej Szkółce Festiwalu Mama Gathering 2019

Każdorazowo kupujący dokonuje rejestracji poprzez podanie swoich danych : imienia i nazwiska, telefonu, adresu e- mailowego, adresu zamieszkania. Płatność realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem PayU i wiąże się z akceptacją regulaminu i polityki prywatności operatora.

 

  1. Dla osób zapisujących dziecko do Leśnego Przedszkola

 

Osoby wykupujące miejsce dla dziecka w Leśnym Przedszkolu będą poproszone drogą e-mailową o zaakceptowanie regulaminu Przedszkola oraz wypełnienie ankiety zawierającej dane wrażliwe, które zostaną przekazane do firmy Seedlings Nature Kindergarten we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu ul Stolarska 2/1, 53-205 Wrocław zajmującej się opieką nad dziećmi w trakcie trwania Festiwalu. Dane te są niezbędne do sprawowania należytej opieki i zapewnienia odpowiednich warunków dla dziecka.

 

  1. Dla osób zapisujących dziecko do Leśnej Szkółce

 

Osoby wykupujące miejsce dla dziecka w Leśnej Szkółki będą poproszone drogą e-mailową o zaakceptowanie regulaminu Szkółki oraz wypełnienie ankiety zawierającej dane wrażliwe, które zostaną przekazane do firmy Kulturka U Stółka P. H. U Piotr Majewski Domasławice 30 56-416 Twardogóra zajmującej się opieką nad dziećmi w trakcie trwania Festiwalu. Dane te są niezbędne do sprawowania należytej opieki i zapewnienia odpowiednich warunków dla dziecka.

 

5. Dane darczyńców

 

Fundacja Mama G pozyskuje środki na swoje działania od darczyńców indywidualnych, instytucji i firm. Fundacja przyjmuje darowizny przekazywane przelewem na konto fundacji.  W przypadku darowizny przekazanej na konto przetwarzamy imię, nazwisko i adres zameldowania darczyńcy (jeśli jest podana), informację o wysokości darowizny (informacje te widoczne są w opisie przelewu), a także adres e-mail, jeśli zostanie podany w tytule przelewu.

Dane darczyńców przetwarzamy w dokumentacji księgowej.

Darczyńcy mają prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili mogą też wycofać swoją zgodę na ich dalsze przetwarzanie. Można to zrobić mailowo: info@mamagathering.pl